AML

De Europese binnenscheepvaart is één van de modernste bedrijfstakken op het gebied van transport. Zij maakt daarbij gebruik van een fijnmazig net van kanalen en rivieren. De Rijn is daarbij wel de drukst bevaren rivier van Europa.

Traditioneel worden containers en bulk goederen, zoals kolen en erts, vervoerd. Verder kent deze vervoersmarkt veel bouwstoffen, granen, staalproducten en stukgoederen. De natte bulkgoederen bestaan meestal uit oliën en chemicaliën.

Addio Maritieme Logistiek opereert in het segment containers, bulkvervoer en exceptioneel transport. Ze beschikt hiervoor over een jong en modern schip van bijna 7000 ton.

Verder onderhoud Addio Maritieme Logistiek een nauwe samenwerking met andere scheepvaartbedrijven en logistieke dienstverleners. Daardoor zijn we in staat om de complete transportmarkt te bedienen.

Informeert u eens vrijblijvend bij Addio Maritieme Logistiek naar de vele mogelijkheden.